Tài khoản

Làm cách nào để đăng nhập tài khoản của tôi?

Cách đăng nhập tài khoản trên máy tính:

  1. Truy cập vedientu.vn . Nhấp vào đăng nhập và nhập một trong các nội dung sau:
    • Tên đăng nhập: Bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại ban đã đăng kí.

  2. Nhấp vào Mật khẩu và nhập mật khẩu.

  3. Nhấp vào Đăng nhập.

Làm cách nào để đăng xuất tài khoản?

Cách đăng xuất khỏi Facebook trên máy tính:

  1. Nhấp vào  ở trên cùng bên phải Facebook.

  2. Nhấp vào Đăng xuất ở cuối menu đang hiển thị.