Các điều khoản và điều kiện

Chúng tôi mong muốn có cơ hội làm đại lý đặt vé cho nhu cầu đi lại của bạn. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng các dịch vụ và trang web của vedientu.vn Khi bạn sử dụng hoặc đặt chỗ trên trang web của chúng tôi, bạn được coi là đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này.

Các điều khoản và điều kiện này (“Thỏa thuận” hoặc “Hợp đồng”) mô tả những gì bạn được quyền hợp pháp mong đợi từ chúng tôi khi bạn mua các dịch vụ liên quan đến du lịch thông qua chúng tôi, ngoài các nghĩa vụ của bạn với tư cách là khách hàng.

 

Các điều khoản và điều kiện

Sử dụng trang web

1.  Định nghĩa
2.  Đặt chỗ qua trang web của chúng tôi
2.1.  Bằng cách đặt chỗ qua trang web của chúng tôi:
3.  Hợp đồng liên quan:
3.1. Thỏa thuận của bạn với chúng tôi
3.2.  Thỏa thuận của Bạn với Nhà cung cấp Du lịch
4.  Đặt chỗ
4.1.  Giá
4.2. Phí dịch vụ
4.3. Xác nhận đặt chỗ
4.4. Thay đổi và hủy bỏ
4.4.1. Thay đổi và hủy bỏ - bởi bạn
4.4.1.1.  Hoàn tiền
4.4.1.2.  Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ chuyến bay
4.4.2. Thay đổi và hủy bỏ
–bởi Nhà cung cấp 4.4.2.1. Thay đổi lịch trình chuyến bay
4.4.3. Hủy bởi chúng tôi
5.  Giá cả và thanh toán
5.1. Giá
5.2.  Thanh toán
6.  Các điều kiện và thông tin đặc biệt cho chuyến bay
6.1.  Giá
6.2. Tiền hoàn lại
6.3.  Vé điện tử
6.4.  Các chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ
6.5  Hành lý
6.6  Trẻ vị thành niên không có người đi kèm
7.  Yêu cầu về hộ chiếu, thị thực và sức khỏe
8.  Bồi thường
9.  Bản quyền, nhãn hiệu, phần mềm trên trang web này
10.  Liên kết đến các trang web của bên thứ ba
11.  Bảo đảm, Tuyên bố từ chối trách nhiệm và Giới hạn trách nhiệm
12. Luật áp dụng
13.  Thư từ
14.  Các điều khoản và điều kiện khác
14.1  Toàn bộ thỏa thuận và Điều khoản về tính hiệu lực từng phần
14.2 Các  thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện Chung
15.  Điều khoản và Điều kiện cho Dịch vụ Bổ sung

 

Sử dụng trang web

Với điều kiện sử dụng Trang web này, bạn đảm bảo rằng (i) bạn từ 18 tuổi trở lên; (ii) bạn có thẩm quyền pháp lý để tạo ra một nghĩa vụ pháp lý ràng buộc; (iii) bạn sẽ sử dụng Trang web này theo các Điều khoản và Điều kiện này; (iv) bạn sẽ chỉ sử dụng Trang web này để đặt chỗ hợp pháp cho bạn hoặc cho một người khác mà bạn được ủy quyền hợp pháp để hành động; (v) bạn sẽ thông báo cho những người khác như vậy về các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho các đặt phòng mà bạn đã thay mặt họ thực hiện, bao gồm tất cả các quy tắc và hạn chế áp dụng đối với họ; (vi) tất cả thông tin do bạn cung cấp trên Trang web này là trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ, và (vii) nếu bạn có tài khoản trên trang web này, bạn sẽ bảo vệ thông tin tài khoản của mình, đồng thời sẽ giám sát và hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi việc sử dụng tài khoản của bạn và bất kỳ ai khác ngoài bạn. Chúng tôi có toàn quyền quyết định từ chối quyền truy cập của bất kỳ ai vào Trang web này và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

 

1. Định nghĩa

Các thuật ngữ “ chúng tôi ”, “ chúng tôi ” và “ của chúng tôi ” đề cập đến vedientu® SA, một trong những đại lý du lịch trực tuyến lớn nhất ở Châu Âu quản lý một danh mục rộng lớn các trang web tập trung vào du lịch hoạt động dưới thương hiệu “vedientu®”. Chi tiết liên hệ của chúng tôi   có thể được tìm thấy ở cuối các Điều khoản này (vui lòng xem bên dưới tại “Thư tín”).
Bạn cũng có thể được thông báo về chi tiết liên hệ và giờ hoạt động của chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi, trong danh mục  Liên hệ .

Thuật ngữ “ bạn ” và “ của bạn ” đề cập đến việc khách hàng truy cập trang web của chúng tôi, đặt chỗ thông qua chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Hơn nữa, vì mục đích của các điều khoản và điều kiện này, các từ hoặc cụm từ sau có ý nghĩa được hiển thị bên dưới, trừ khi ngữ cảnh chỉ rõ khác:

“Đặt trước” : thứ tự bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn thực hiện trên  của chúng tôi  Trang web được xác nhận hoặc chấp nhận  chúng tôi . Chấp nhận sẽ được thực hiện bởi  chúng tôi  (và một hợp đồng được ký kết) khi chúng tôi nhận được thanh toán đầy đủ từ bạn và gửi email xác nhận (từ một trong hai chúng tôi hoặc Travel Nhà cung cấp liên quan).

“Đại lý đặt chỗ” hoặc “Đại lý du lịch”: Đại lý  du lịch trực tuyến quản lý và điều hành trang web vedientu.vn người trong quá trình kinh doanh cung cấp lời khuyên và thông tin và đóng vai trò trung gian trong quá trình thực hiện các thỏa thuận trong lĩnh vực du lịch. Chúng tôi với tư cách là Đại lý Du lịch và Trang web của chúng tôi đóng vai trò như một giao diện trong các giao dịch liên quan đến Nhà cung cấp Du lịch.

“Khách hàng” hoặc “Khách hàng”:  Người thực hiện Đặt chỗ hoặc người thay mặt cho các dịch vụ do chúng tôi cung cấp đã được đồng ý và người đã chấp nhận điều kiện đó.

“(Các)  dịch vụ ”: dịch vụ do trang web của chúng tôi cung cấp, chẳng hạn như đặt dịch vụ vận tải.

“Phí dịch vụ”:  có nghĩa là một phần trong tổng chi phí dịch vụ được cung cấp cho bạn thay mặt cho chúng tôi như được nêu trong trang xác nhận và email bao gồm các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

“(Các) Nhà cung cấp Du lịch” hoặc “(Các) Nhà cung cấp”:  Hãng hàng không và / hoặc bất kỳ nhà cung cấp sản phẩm và / hoặc dịch vụ nào khác trong lĩnh vực du lịch, mà Khách hàng ký kết thỏa thuận và ai, với sự tuân thủ đúng mức các điều khoản và điều kiện áp dụng, chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ.

“Trang web”:  có nghĩa là   trang web https://vedientu.vn .

 

2. Đặt chỗ qua trang web của chúng tôi

2.1. Bằng cách đặt chỗ qua trang web của chúng tôi:

  • Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào của bất kỳ Nhà cung cấp nào áp dụng cho việc đặt chỗ, sắp xếp việc đi lại của bạn hoặc sử dụng bất kỳ nội dung trang web nào. Bạn thay mặt cho bản thân và những người bạn đại diện đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện đó, bao gồm cả việc thanh toán tất cả các khoản tiền khi đến hạn.
  • Bạn đồng ý rằng, trong mọi trường hợp, bất kỳ khoản bồi thường nào do chúng tôi trả không được vượt quá giá mua vé của bạn sau khi đã trừ số tiền tương ứng với phí dịch vụ.
  • Bạn đồng ý rằng đối với bất kỳ vấn đề nào bạn gặp phải liên quan đến việc đặt vé tại thời điểm bạn ở sân bay, trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, bạn có nghĩa vụ liên hệ trước với chúng tôi để được hỗ trợ. Bất kỳ giải pháp nào do chúng tôi cung cấp đều phải được tuân thủ và mọi sai lệch so với giải pháp đó chỉ được phép sau khi được sự cho phép rõ ràng của chúng tôi.
  • Bạn đồng ý rằng bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào như vậy có thể dẫn đến (a) việc đặt chỗ hoặc mua hàng của bạn bị hủy bỏ, (b) bạn bị mất bất kỳ khoản tiền nào đã trả cho việc đặt chỗ hoặc mua hàng của mình, (c) bạn bị từ chối quyền truy cập vào sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến du lịch và (d) quyền của chúng tôi ghi nợ tài khoản của bạn cho bất kỳ chi phí nào mà chúng tôi phải chịu do vi phạm đó.
  • Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (a) bạn đủ tuổi để sử dụng các dịch vụ và trang web của chúng tôi và có thể tạo ra các nghĩa vụ pháp lý ràng buộc liên quan đến việc sử dụng của bạn, (b) bạn được ủy quyền hợp pháp để hành động cho hoặc thay mặt cho bất kỳ người nào có trong đặt chỗ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này thay mặt cho họ, và (c) thông tin do bạn cung cấp là đúng và chính xác.
  • Bạn có trách nhiệm thông báo cho những người khác về tất cả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc thu xếp việc đi lại của họ. Bạn hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm về tài chính đối với bất kỳ việc sử dụng dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi bởi bạn và những người sử dụng tên hoặc tài khoản của bạn.
  • Bạn chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trên Trang web (về mặt tài chính hoặc mặt khác), bao gồm cả việc sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn.

 

3. Hợp đồng liên quan:

3.1. Thỏa thuận của bạn với chúng tôi

Chúng tôi bán nhiều sản phẩm và dịch vụ liên quan đến du lịch từ các Nhà cung cấp Du lịch khác nhau. Chúng tôi, với tư cách là Đại lý Đặt chỗ / Du lịch, đang đóng vai trò trung gian cho các sản phẩm và dịch vụ không do chúng tôi trực tiếp cung cấp. Chúng tôi không phải là nhà đồng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đó. Khi bạn đặt chỗ qua trang web của chúng tôi, bạn sẽ ký một hợp đồng riêng với các Nhà cung cấp dịch vụ du lịch liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ đó. Do đó, chúng tôi không phải là một bên trong quan hệ hợp đồng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đặt hàng trên Trang web của chúng tôi, trừ khi có quy định rõ ràng khác ở đây.

Mọi thắc mắc hoặc thắc mắc liên quan đến sản phẩm phải được giải quyết cho Nhà cung cấp dịch vụ du lịch. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các sản phẩm và dịch vụ du lịch do Nhà cung cấp dịch vụ du lịch cung cấp và chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo (rõ ràng hay ngụ ý) về tính phù hợp hoặc chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ du lịch được giới thiệu trên trang web.

 

3.2. Thỏa thuận của bạn với Nhà cung cấp Du lịch

Đối với tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ được đặt qua trang web của chúng tôi, các điều khoản và điều kiện của Nhà cung cấp Du lịch (bao gồm các quy định về giá vé của các hãng hàng không) sẽ được áp dụng ngoài những điều khoản được nêu ở đây. Các điều khoản và điều kiện của Nhà cung cấp dịch vụ du lịch có thể bao gồm các điều khoản liên quan đến thủ tục thanh toán, vỡ nợ, trách nhiệm pháp lý, hủy chuyến, thay đổi đặt chỗ và hoàn tiền (nếu có) và bất kỳ hạn chế nào khác, vì vậy bạn nên đọc kỹ các điều khoản đó. Bạn có trách nhiệm tuân thủ mọi điều kiện của hãng hàng không hoặc Nhà cung cấp dịch vụ du lịch khác liên quan đến thời gian làm thủ tục, xác nhận lại chuyến bay hoặc các vấn đề khác. Các chặng bay cụ thể có thể yêu cầu vé khứ hồi tùy thuộc vào quốc tịch của hành khách hoặc các hạn chế chính sách của hãng hàng không. Vì lý do này, vui lòng tham khảo Nhà cung cấp Du lịch cụ thể của bạn để biết đầy đủ chi tiết về các điều khoản và điều kiện áp dụng.

 

4. Đặt chỗ

4.1. Giá bán

Giá được xác nhận ở bước cuối cùng của quá trình đặt phòng khi bạn nhấp vào “Mua ngay”, “Đặt trước” hoặc tương tự, tùy thuộc vào sản phẩm đã mua.

 

4.2. Phí dịch vụ

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi để đặt các sản phẩm và / hoặc dịch vụ, bạn cho phép chúng tôi làm đại diện của bạn trong quá trình đặt các sản phẩm và / hoặc dịch vụ từ Nhà cung cấp Du lịch đã chọn và thực hiện thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ đó với danh nghĩa của bạn và thay mặt bạn, theo yêu cầu. Theo đó, chúng tôi sẽ tính phí dịch vụ cho bạn, tùy thuộc vào sản phẩm bạn đặt. Mọi khoản phí được tính sẽ được hiển thị trước khi bạn xác nhận đặt chỗ của mình.

 

4.3. Xác nhận đặt phòng

Sau khi hoàn tất việc đặt vé, bạn sẽ nhận được một email xác nhận có mã số đặt chỗ. Đây là thời điểm mà hợp đồng của bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ đã đặt hàng sẽ có hiệu lực. Email xác nhận này sẽ cung cấp tất cả các chi tiết về đặt phòng của bạn. Tiếp theo, chúng tôi sẽ kiểm tra xem đặt chỗ của bạn đã được nhập chính xác vào hệ thống đặt vé của hãng hàng không hoặc Nhà cung cấp dịch vụ du lịch chưa và việc thanh toán của bạn có thể được xử lý chính xác hay không.

Đối với việc đặt vé máy bay, nghĩa vụ xuất vé của chúng tôi sẽ tùy thuộc vào khoản thanh toán của bạn đã được nhận bằng tiền rõ ràng.

Liên quan đến các tùy chọn "yêu cầu đặc biệt" liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào (ví dụ như bữa ăn, tiện nghi cho người khuyết tật, ghế trẻ em, v.v.), chúng tôi không đảm bảo bất kỳ yêu cầu nào nhưng sẽ chuyển những yêu cầu này cho Nhà cung cấp du lịch. Bạn có trách nhiệm xác nhận với Nhà cung cấp dịch vụ du lịch xem liệu các yêu cầu đặc biệt đó có thể được đáp ứng hay không.

 

4.4. Thay đổi và hủy bỏ

4.4.1. Thay đổi và hủy bỏ - bởi bạn

Khả năng hủy hoặc sửa đổi sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch đã đặt của bạn và phương pháp thực hiện việc này sẽ phụ thuộc vào các quy định về giá vé của hãng hàng không cụ thể hoặc các điều khoản và điều kiện khác của Nhà cung cấp dịch vụ du lịch. Do đó, có thể không hủy hoặc sửa đổi các sản phẩm hoặc dịch vụ đã đặt hàng, hoặc có thể có các yêu cầu cụ thể mà bạn sẽ phải đáp ứng.

Mặc dù thông tin về khả năng hủy hoặc sửa đổi đặt chỗ của bạn có sẵn trực tuyến trong quá trình đặt vé và được nêu trong email xác nhận và trong vé điện tử của bạn, nhưng bạn có trách nhiệm tự làm quen với các điều khoản và điều kiện cụ thể của Nhà cung cấp về việc hủy và sửa đổi , vì bạn được coi là đã đọc và chấp nhận chúng tại thời điểm đặt phòng của bạn.

Bạn có thể gửi yêu cầu thay đổi và / hoặc hủy bỏ,  tại đây . Sau đó, bạn sẽ nhận được một email yêu cầu bạn xác nhận với chúng tôi để xử lý yêu cầu của bạn. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bạn không nhận được tin nhắn, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm liên hệ với chúng tôi để xác nhận rằng yêu cầu của bạn đã được nhận và đang được xử lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do kỹ thuật nào mà quá trình liên lạc không được hoàn thành.

Nhiều hãng hàng không và các Nhà cung cấp khác không cho phép thay đổi chi tiết tên. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện thay đổi như vậy nếu cần, xin lưu ý rằng hầu hết các hãng hàng không và Nhà cung cấp coi việc thay đổi tên như một hành động hủy bỏ, các điều kiện và phí tiêu chuẩn sẽ được áp dụng.

Trong trường hợp bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đặt chỗ của mình (hủy bỏ hoặc sửa đổi), ngoài các điều khoản và điều kiện của (các) Nhà cung cấp, các khoản phí tiêu chuẩn của chúng tôi sẽ được áp dụng như có thể được nêu trong xác nhận đặt chỗ của bạn. Các khoản phí này bao gồm các chi phí quản lý do chúng tôi phát sinh và không bao gồm bất kỳ khoản phí nào do Nhà cung cấp dịch vụ du lịch áp đặt trực tiếp.

 

4.4.1.1. Hoàn tiền

Nếu bạn hủy đặt chỗ, bạn có thể được hoàn lại một phần tiền. Ngoài các điều khoản và điều kiện hủy của (các) Nhà cung cấp của bạn, phí tiêu chuẩn của chúng tôi sẽ được áp dụng như có thể được nêu trên biên nhận hoặc xác nhận đặt phòng của bạn.

Phần được hoàn lại của giá mua của bạn (nếu có) sẽ được hoàn lại cho bạn sau khi chúng tôi nhận được tiền từ (các) Nhà cung cấp. Trong phạm vi chúng tôi được Nhà cung cấp hoàn lại tiền, chúng tôi sẽ chuyển khoản tiền hoàn lại này cho bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc Nhà cung cấp không hoàn lại tiền.

Nếu lý do hủy chuyến của bạn được đề cập trong các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm du lịch, bạn có thể yêu cầu công ty bảo hiểm của bạn đòi lại phí hủy chuyến.
Điều tương tự cũng áp dụng trong trường hợp bạn đã mua dịch vụ hủy Bảo đảm hoàn tiền của chúng tôi; nếu lý do hủy bỏ của bạn được đề cập theo các điều khoản của chính sách Đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi, điều này có thể cho phép bạn hoặc gia đình trực hệ của bạn (tùy trường hợp) được hoàn lại phí hủy của bạn.

Nếu bạn muốn hủy hoặc thay đổi đặt phòng của mình, phí dịch vụ của chúng tôi đã tính tại thời điểm đặt phòng sẽ không được hoàn lại.

Nếu bạn đã đặt chỗ cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi, bao gồm cả chuyến bay, nhưng bạn không có mặt để làm thủ tục hoặc không tận dụng được sản phẩm hoặc dịch vụ đó ( “không có mặt” ), bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn trả nào. Tuy nhiên, theo chính sách của hãng hàng không liên quan, bạn có thể được hoàn lại bất kỳ khoản thuế khởi hành nào mà bạn có thể đã trả cho chuyến bay của mình (không bao gồm các chuyến bay chi phí thấp).

 

4.4.1.2. Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ chuyến bay

Liên quan đến đặt chỗ chuyến bay, xin lưu ý rằng nếu việc hủy bỏ có nghĩa là hãng hàng không tính phí hủy hoặc nếu thay đổi có nghĩa là chi phí đặt chỗ của bạn tăng lên, bạn sẽ cần phải trả thêm các khoản phí hoặc chi phí đó ngoài các khoản phí của chúng tôi đã nêu trên biên nhận của bạn hoặc xác nhận đặt phòng.

Các điều khoản hủy bỏ và sửa đổi của các chuyến bay giá rẻ là các điều khoản áp dụng của hãng hàng không. Bạn nên liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để hủy hoặc sửa đổi các chuyến bay giá rẻ. Thông thường giá vé của các chuyến bay giá rẻ không được hoàn lại. Trong trường hợp bạn quyết định hủy chuyến bay giá rẻ của mình, phí dịch vụ của chúng tôi và mọi khoản phí sửa đổi sẽ không được hoàn lại. Nếu lý do hủy chuyến của bạn nằm trong các điều khoản của bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào bạn đã mua, bạn có thể yêu cầu công ty bảo hiểm đòi lại bất kỳ giá vé không hoàn lại hoặc phí hủy nào áp dụng.

Xin lưu ý rằng các chuyến bay phải được thực hiện theo trình tự xuất hiện trên xác nhận đặt chỗ hoặc vé điện tử của bạn. Nếu bạn dự định không thực hiện chuyến bay như đã đặt, vui lòng liên hệ trước với hãng hàng không để thảo luận về các lựa chọn của bạn. Nếu bạn không làm thủ tục đúng giờ cho đặt chỗ đã xác nhận, hãng hàng không có thể đăng ký bạn là 'vắng mặt', điều này có thể dẫn đến các khoản phí bổ sung và / hoặc toàn bộ hành trình bay của bạn bị hủy và / hoặc khiến vé của bạn bị vô hiệu.

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ do không thể tuân thủ các yêu cầu về hộ chiếu, thị thực và các yêu cầu nhập cư khác áp dụng cho hành trình của mình, các điều khoản và điều kiện của hãng hàng không sẽ được áp dụng và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí phát sinh nào.

 

4.4.2. Thay đổi và hủy bỏ –bởi Nhà cung cấp

Hợp đồng của bạn với Nhà cung cấp có thể cho phép họ hủy bỏ hoặc sửa đổi các yêu cầu đặt chỗ. Chúng tôi sẽ cố gắng để bạn được thông báo ngay lập tức về bất kỳ thay đổi quan trọng nào khi chúng tôi nhận thức được sự thay đổi đó nếu còn thời gian trước khi bạn khởi hành, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thay đổi hoặc chi phí phát sinh nào có thể dẫn đến. Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Nhà cung cấp, sau đó bạn sẽ có lựa chọn chấp nhận thay đổi các thỏa thuận, chấp nhận đề nghị sắp xếp chuyến đi thay thế nếu Nhà cung cấp cung cấp hoặc hủy các thỏa thuận đã đặt của bạn và nhận bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ khoản hoàn trả nào sẽ được áp dụng.

'Tổ hợp giá tốt nhất' của chúng tôi cung cấp kết hợp chuyến bay rẻ nhất, do đó bạn có thể nhận được các số vé khác nhau với các hãng hàng không khác nhau cho mỗi tuyến của chuyến đi. Xin lưu ý rằng đối với mỗi vé riêng biệt, các điều khoản của hãng hàng không cụ thể sẽ được áp dụng.

 

4.4.2.1. Thay đổi lịch trình chuyến bay

Thời gian chuyến bay hiển thị trong xác nhận đặt vé của bạn có thể thay đổi giữa ngày đặt vé và ngày bạn thực sự đi du lịch. Trong trường hợp sắp xếp lại lịch bay, nếu bạn cung cấp thông tin liên hệ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về những thay đổi đó. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm kiểm tra với hãng hàng không rằng chuyến bay (và mọi chuyến bay tiếp theo) mà bạn đã xác nhận đang hoạt động như đã đặt. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên liên hệ với hãng hàng không của mình ít nhất 72 giờ trước khi khởi hành dự kiến ​​của mỗi chuyến bay để thực hiện việc này. Xin lưu ý rằng đối với một số hãng hàng không, bạn phải xác nhận với họ ý định bay của mình. Chúng tôi không kiểm soát việc thay đổi lịch trình của hãng hàng không và không chịu trách nhiệm về các chi phí có thể phát sinh do những thay đổi đó.

 

4.4.3. Hủy bởi chúng tôi

Trong trường hợp có lỗi rõ ràng (bao gồm bất kỳ lỗi nào trong việc nhập dữ liệu, lỗi tính toán hoặc lỗi văn thư) dẫn đến việc hiển thị giá mà rõ ràng đã được hiển thị do nhầm lẫn, chúng tôi có quyền hủy đặt chỗ của bạn, ngay cả khi nó được tự động được xác nhận bởi chúng tôi. Bạn sẽ được thông báo về điều này càng sớm càng tốt, để cho phép bạn đặt chỗ với mức giá chính xác, nếu bạn muốn. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ không có quyền yêu cầu chúng tôi bồi thường với lý do hủy đặt phòng hoặc các chi phí liên quan, nếu có, đã phát sinh do đặt chỗ sai đã bị hủy.

Trong một số trường hợp, và ngoài thông tin lập hóa đơn và thanh toán mà bạn cung cấp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xuất trình một số bằng chứng về danh tính của mình. Điều này có thể được yêu cầu tại thời điểm đặt phòng, trong quá trình xử lý thanh toán hoặc bất kỳ lúc nào khác sau đó. Chúng tôi có quyền hủy đặt phòng nếu bạn không cung cấp bằng chứng nhận dạng đó khi được yêu cầu mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Chúng tôi cũng có quyền hủy đặt chỗ của bạn bất kỳ lúc nào vì mục đích bảo mật hoặc chống gian lận. Điều này nói chung là do các quy trình bảo vệ an ninh và phát hiện gian lận của chúng tôi báo cáo sự cố xảy ra với thẻ thanh toán đã gửi, địa chỉ e-mail được sử dụng để đặt phòng, v.v. Trong những trường hợp đó, chúng tôi có thể hủy đặt phòng của bạn mà không phải chịu trách nhiệm gì. Email thông báo cho bạn về việc hủy bỏ sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã cung cấp tại thời điểm đặt phòng.

 

5. Giá cả và thanh toán

5.1. Giá cả

vedientu.vn®, công ty quản lý và vận hành trang web vedientu.vn® có trụ sở tại Việt Nam. Do đó, tất cả các khoản phí đều bằng VietNamDong.

Ở bước cuối cùng của quy trình đặt phòng và trước khi mua, tổng số tiền phải trả bằng VietNamDong sẽ được hiển thị.

Số tiền lấy từ thẻ của bạn có thể khác với số tiền được báo là phải trả trên trang web của chúng tôi, vì nó phụ thuộc vào bất kỳ khoản phí bổ sung nào mà công ty phát hành thẻ của bạn (và / hoặc nhà cung cấp thẻ) áp dụng để xử lý giao dịch.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí nào liên quan đến các khoản phí và tỷ giá hối đoái khác nhau do ngân hàng của bạn quy định cũng như bất kỳ khoản phí bổ sung nào khác đối với các giao dịch bằng ngoại tệ mà nhà phát hành thẻ của bạn tính phí, trong trường hợp VietNamDong không phải là tiền công ty phát hành thẻ tín dụng lập hóa đơn cho bạn.

 

5.2. Thanh toán

Thanh toán có thể được thực hiện bằng các phương thức thanh toán được liệt kê trên trang web của chúng tôi. Không chấp nhận các phương thức thanh toán khác với các phương thức nêu trên trang web và không chịu trách nhiệm về tiền mặt hoặc séc gửi qua đường bưu điện.
Khi bạn thực hiện đặt phòng trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để trang trải toàn bộ chi phí đặt phòng của bạn. Chúng tôi có thể được yêu cầu chuyển thông tin thẻ của bạn cho Nhà cung cấp dịch vụ du lịch liên quan để thực hiện đặt phòng. Bạn có thể phải trả nhiều khoản phí cho dịch vụ du lịch, tổng cộng là số tiền được báo cho đặt phòng của bạn.

Bạn ủy quyền cho chúng tôi hoặc bên thứ ba được ủy quyền thực hiện thanh toán toàn bộ cho tổng số tiền mua hàng của bạn. Khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, hãng hàng không có thể trực tiếp thanh toán cho các chuyến bay của bạn.

Xin lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu xuất trình thẻ thanh toán tại thời điểm nhận phòng để xác nhận việc sử dụng thẻ được phép hoặc để đảm bảo bất kỳ khoản phí bổ sung nào.

Nếu có bất kỳ vấn đề gì với việc thanh toán của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 48 giờ (hoặc trong vòng 24 giờ nếu bạn đi du lịch trong vòng 48 giờ).

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự tăng giá nào sau đó do việc thanh toán không thành công. Khách hàng phải thanh toán mọi khoản tăng giá trước khi đặt chỗ được xác nhận.

Chúng tôi không có nghĩa vụ phát hành bất kỳ vé, xác nhận, chứng từ hoặc tài liệu du lịch nào khác, trước khi quá trình thanh toán được hoàn tất và chúng tôi đã nhận được thanh toán. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Khách hàng vẫn có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền cho Dịch vụ đã đặt hàng.

Trong trường hợp thanh toán được xử lý bằng thẻ tín dụng của người thứ ba, chúng tôi có thể yêu cầu chủ thẻ cung cấp ủy quyền bằng văn bản. Chúng tôi hoặc Nhà cung cấp dịch vụ du lịch chỉ có quyền chuyển vé điện tử, xác nhận, phiếu điện tử hoặc các tài liệu du lịch khác đến địa chỉ thanh toán thẻ tín dụng hoặc địa chỉ email của bạn khi nhà phát hành thẻ tín dụng yêu cầu. Tất cả các địa chỉ email được sử dụng phải hợp lệ tại thời điểm đặt phòng.

Sau khi hoàn tất việc thanh toán và xác nhận đặt chỗ, bạn sẽ nhận được bằng vedientu.vn® tất cả các chứng từ thuế cần thiết (biên lai, hóa đơn) qua e-mail đến địa chỉ e-mail mà bạn đã chỉ định trong quá trình đặt vé.

Trong trường hợp bạn yêu cầu xuất hóa đơn / biên lai, vui lòng đặc biệt lưu ý khi nhập dữ liệu vào các trường liên quan. Bất kỳ khiếu nại nào đối với các thay đổi đối với các chi tiết do bạn nêu sai đối với hóa đơn đã được phát hành, sẽ phải chịu khoản phí € 10.

 

6. Các điều kiện và thông tin đặc biệt cho các chuyến bay

6.1. Giá bán

Một số khoản phí, chẳng hạn như phí dịch vụ, không bao gồm trong giá vé và được thêm vào trong quá trình đặt vé. Tuy nhiên, bảng phân tích về giá vé, thuế, phụ phí và phụ phí và tổng giá vé được chỉ ra ở các bước khác nhau trong quá trình đặt vé. Ở bước cuối cùng trước khi xác thực đặt phòng, một cái nhìn tổng quan với tổng giá sẽ được hiển thị. Sau khi bạn nhấp vào gửi, bạn đồng ý với giá cả và mua hàng. Sau đó, bạn sẽ nhận được e-mail xác nhận đặt phòng của mình trong đó giá được hiển thị.

 

6.2. Tiền hoàn lại

In some cases, when you are unable to take your flight, subject to the terms and conditions of the airline, you may be eligible to claim part of the amount you were charged at the time of purchase. A majority of the airlines do refund taxes, fees, charges and surcharges (TFCs) imposed on passengers by airports and government authorities if the ticket is unused, since these TFCs are only payable to airports or governments if the passenger actually travels. Other TFCs (for example fuel charges or booking fees) are not refunded unless a flexible fare ticket is purchased. Most airlines demand an administration fee for refunding TFCs.

Nếu bạn muốn yêu cầu bất kỳ số tiền nào có thể được hoàn lại, vui lòng làm như vậy bằng cách gửi cho chúng tôi văn bản ủy quyền  tại đây . Theo đây, bạn cho phép chúng tôi thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết để nhận được khoản tiền hoàn lại đó. Bạn đồng ý rằng bạn có 12 tháng kể từ ngày chuyến bay dự kiến ​​của bạn để viết thư và yêu cầu chúng tôi hoàn lại tiền. Sau thời gian đó, bạn đồng ý từ bỏ mọi quyền yêu cầu hoàn tiền.

Xin lưu ý rằng trong trường hợp vé do hãng hàng không phát hành trực tiếp hoặc khi hãng hàng không trực tiếp thực hiện việc thanh toán cho chuyến bay của bạn, bạn có thể được hướng dẫn yêu cầu hoàn tiền trực tiếp với hãng hàng không liên quan.

Xin lưu ý rằng việc hoàn tiền chỉ có thể được xử lý theo hình thức thanh toán được sử dụng tại thời điểm đặt vé và tất cả các khoản hoàn trả phải tuân theo chính sách của hãng hàng không liên quan và phí dịch vụ hoàn tiền của chúng tôi. Theo đây, bạn cho phép chúng tôi khấu trừ phí dịch vụ hoàn tiền áp dụng từ số tiền hoàn lại phải trả cho bạn.

Trong trường hợp hoàn lại tiền cho bạn sau các khoản khấu trừ ở trên, số tiền liên quan sẽ được bên đã thực hiện khoản thanh toán ban đầu chuyển lại vào thẻ thanh toán được sử dụng để thực hiện đặt phòng ban đầu.

Mọi khoản phí dịch vụ được áp dụng sẽ không đủ điều kiện để được hoàn trả.

Khách hàng cần lưu ý rằng thời gian hoàn tiền đặt chỗ chuyến bay có thể mất đến 6 tháng.

Tiền hoàn lại sẽ chỉ được trả cho bạn khi chúng tôi đã nhận được tiền từ hãng hàng không. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc hãng hàng không không hoàn tiền.

 

6.3. Vé điện tử

Tất cả vé được bán trên trang web của chúng tôi đều là vé điện tử, đây là một cách đặt vé máy bay không cần giấy tờ. Khi bạn đã đặt chỗ xong, nó sẽ được lưu trữ dưới dạng điện tử trong hệ thống đặt chỗ của hãng hàng không. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đặt chỗ và sau đó sẽ có một vé điện tử riêng.

Điều quan trọng là Khách hàng nhận được cả xác nhận đặt chỗ và sau đó là vé điện tử cho mỗi lần đặt chỗ. Vì bạn có thể được yêu cầu xuất trình số đặt chỗ và / hoặc email xác nhận cho hãng hàng không để làm bằng chứng cho việc đặt vé của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên mang theo cả xác nhận đặt chỗ và vé điện tử. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ các quy tắc và quy định này và đặc biệt khuyên bạn nên kiểm tra các chi tiết này với hãng hàng không của bạn trước khi khởi hành.

Bạn phải xuất trình vé điện tử khi làm thủ tục chuyến bay. Nếu bạn chưa nhận được vé điện tử của mình trong vòng 48 giờ, bạn phải liên hệ với chúng tôi qua email.

Chúng tôi dựa vào thông tin mà bạn cung cấp là chính xác và do đó không thể chịu trách nhiệm nếu vé điện tử của bạn không đến do địa chỉ email không chính xác hoặc cài đặt email rác của bạn. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại liên hệ.

Ngoài ra, vui lòng kiểm tra xem tên trên hộ chiếu của bạn có khớp với tên trên vé và / hoặc xác nhận đặt vé của bạn hay không. Bạn có trách nhiệm kiểm tra xem tất cả thông tin chính xác đã được nhập vào đặt chỗ bao gồm, nhưng không giới hạn, tên hành khách chính xác, chuyến bay, ngày tháng và hành trình du lịch. Nếu bất cứ điều gì không chính xác, bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Tất cả các hỗ trợ có thể sẽ được cung cấp để sửa chữa bất kỳ sai sót nào, tuy nhiên, cả chúng tôi và hãng hàng không có thể phải trả phí mà bạn cần phải trả.

Xin lưu ý rằng các hãng hàng không có các quy tắc và quy định riêng của họ đối với việc xuất vé điện tử. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ các quy tắc và quy định này và đặc biệt khuyên bạn nên kiểm tra các chi tiết này với hãng hàng không của bạn trước khi đi du lịch.

Trong các trường hợp ngoại lệ, do các hạn chế về xuất vé nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi có thể không chuyển thông tin về các đặt chỗ đã xác nhận cho hãng hàng không để họ thực hiện việc đặt vé. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn trong vòng 48 giờ sau khi xác nhận và tổ chức hoàn lại tiền hoặc sắp xếp một giải pháp thay thế. Trong trường hợp bạn chọn phương án thay thế đắt hơn đặt chỗ ban đầu, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán phần chênh lệch.

 

6.4. Các chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ

Trong trường hợp các hãng hàng không giá rẻ được đưa vào tìm kiếm chuyến bay của bạn, chúng tôi sẽ tìm kiếm cơ sở dữ liệu của hãng hàng không giá rẻ và sau đó nếu bạn chọn mua, chúng tôi sẽ thay mặt bạn xử lý đặt chỗ. Hợp đồng của bạn sẽ là với hãng hàng không giá rẻ có liên quan và bạn cũng sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của họ.

Xin lưu ý rằng bạn có thể nhận được email xác nhận cũng như vé điện tử trực tiếp từ hãng hàng không giá rẻ trong các email riêng biệt.

Các hãng hàng không giá rẻ cũng có thể tính thêm phí đối với hành lý ký gửi, làm thủ tục tại sân bay, chỗ ngồi ưu tiên, giải trí trên chuyến bay (nếu có), đồ ăn, thức uống và đồ ăn nhẹ, v.v. Mọi khoản phí cho các dịch vụ bổ sung này không được bao gồm trong giá vé của bạn vé máy bay trừ khi có quy định rõ ràng khác. Thông tin chi tiết đầy đủ về các khoản phí đó có thể không phải lúc nào cũng có sẵn khi bạn đặt phòng Vì lý do này, bạn cần kiểm tra hạn mức hành lý của mình, v.v. bằng cách truy cập trang web của hãng hàng không. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí bổ sung nào phát sinh và chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với hãng hàng không liên quan để thêm bất kỳ dịch vụ bổ sung nào và xác minh các khoản phí.

 

6.5. Hành lý

Chính sách và hạn mức hành lý khác nhau tùy theo hãng hàng không. Vì lý do này, bạn nên kiểm tra chính sách hành lý trực tiếp với hãng hàng không bạn bay. Để biết chuyến bay đã đặt của bạn có bao gồm hành lý hay không, bạn có thể kiểm tra Thông tin chuyến bay trong email bạn nhận được sau khi đặt vé hoặc trong vé điện tử.

Cũng xin lưu ý những điều sau:

i) Các hãng hàng không như Easyjet, Ryan Air, Wizz Air, được coi là Hãng hàng không giá rẻ và hành lý ký gửi không được bao gồm trong đặt chỗ chuyến bay. Chúng tôi khuyên bạn nên thêm hành lý trực tuyến trước khi đi du lịch, vì một số hãng hàng không tính phí bổ sung cho việc thêm hành lý tại sân bay. Bạn sẽ cần số tham chiếu đặt chỗ của hãng hàng không và địa chỉ email đã được sử dụng để đặt chỗ. Đối với một số hãng hàng không như Easyjet, Ryan Air, Wizz Air, bạn cũng sẽ cần thông tin tài khoản, thông tin này sẽ được gửi cho bạn trong một email riêng cùng với xác nhận đặt vé của bạn. Bạn nên tìm hãng hàng không bạn bay và sử dụng liên kết "Quản lý đặt chỗ của bạn" để thêm hành lý vào đặt chỗ của bạn.

ii) Một số Hãng vận chuyển Dịch vụ đầy đủ (chẳng hạn như Air France và KLM, trong số những hãng khác) cung cấp giá vé thấp hơn không bao gồm hành lý. Khi bạn đã chọn chuyến bay, hãy kiểm tra chi tiết chuyến bay để biết hành lý có được bao gồm trong giá vé của bạn hay không. Nếu hành lý không được bao gồm, bạn sẽ cần phải thêm nó. Sau khi hoàn tất việc đặt vé, trong hầu hết các trường hợp, dịch vụ này được cung cấp thông qua trang web của hãng hàng không. Chi phí thêm hành lý thường cao hơn tại sân bay, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên thêm trước khi làm thủ tục.

 

6.6. Trẻ vị thành niên không có người đi kèm

Trẻ vị thành niên không có người đi kèm  là trẻ em trên 5 và dưới 12 tuổi đi một mình (độ tuổi phụ thuộc vào chính sách của hãng hàng không, vì vậy vui lòng kiểm tra với hãng hàng không).

Nhiều hãng hàng không cung cấp (hoặc yêu cầu) dịch vụ giám sát trẻ vị thành niên từ khi lên máy bay cho đến khi trẻ vị thành niên được gặp tại điểm đến cuối cùng. Đây được gọi là  dịch vụ trẻ vị thành niên không có người đi kèm . Dịch vụ được cung cấp cho trẻ vị thành niên, trước tiên phải được hãng hàng không chấp thuận. Tuy nhiên, các chính sách của hãng hàng không về trẻ vị thành niên không có người đi kèm khác nhau. Ví dụ: tùy thuộc vào hãng hàng không,  dịch vụ trẻ vị thành niên không có người đi kèm thường là bắt buộc đối với trẻ em  từ 5-14 tuổi, nhưng không bắt buộc đối với thanh thiếu niên (15-17 tuổi). Vui lòng kiểm tra với hãng hàng không để biết các chính sách, phí và dịch vụ cụ thể mà hãng áp dụng.

Trẻ nhỏ hơn  (thường dưới 5 tuổi) thường không đủ điều kiện nhận dịch vụ trẻ vị thành niên không có người đi kèm và phải có hành khách lớn tuổi đi cùng chuyến bay và trong cùng khoang. Tuy nhiên, hành khách từ 12 đến 17 tuổi, mặc dù theo mục đích giá vé được coi là người lớn, không đủ điều kiện để đi cùng Trẻ vị thành niên không có người đi kèm trong trường hợp không có hành khách từ 18 tuổi trở lên.

Một khoản phí thường được tính cho dịch vụ trẻ vị thành niên không có người đi kèm.

Với dịch vụ trẻ vị thành niên không có người đi kèm, hãng hàng không thường muốn biết ai đang đưa trẻ vị thành niên tại sân bay khởi hành và ai sẽ gặp trẻ vị thành niên tại điểm đến. Thường phải có bằng chứng nhận dạng đối với người lớn được nhận. Quên thông tin nhận dạng bắt buộc này có thể gây ra sự chậm trễ hoặc gián đoạn khó chịu, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn biết các kỳ vọng của hãng hàng không.

Cũng xin lưu ý rằng trẻ vị thành niên thuộc một số quốc tịch đi du lịch bên ngoài đất nước của họ không có người đi kèm hoặc với người khác không phải là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ (như được xác định trong hộ chiếu của họ), phải tuân theo các yêu cầu đặc biệt, ví dụ như họ phải mang theo thư đồng ý đi du lịch đã ký bởi người giám hộ hợp pháp hoặc cha mẹ có quyền giám hộ hợp pháp với ủy quyền đi du lịch.

Đặt chỗ cho trẻ vị thành niên không có người đi kèm chỉ có thể thực hiện qua điện thoại.

Một lần nữa, vui lòng liên hệ với hãng hàng không trước khi mua vé và hỏi về trẻ vị thành niên không có người đi kèm.

 

7. Yêu cầu về Hộ chiếu, Thị thực và Sức khỏe

Bạn có trách nhiệm đảm bảo bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu về hộ chiếu, thị thực và các yêu cầu nhập cư khác áp dụng cho hành trình của bạn. Vì mục đích này, bạn nên xác nhận trước với Đại sứ quán và / hoặc Lãnh sự quán có thẩm quyền về việc đi du lịch xem (các) điểm đến mà bạn đến có yêu cầu thị thực hay không. Điều quan trọng cần nhớ là bao gồm tất cả các điểm quá cảnh trong hành trình của bạn vì những điểm này cũng có thể yêu cầu bạn xin thị thực.
Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp bạn không được phép đi du lịch do bạn không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào như vậy và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về những trường hợp chúng tôi đã cung cấp bất kỳ hỗ trợ hoặc tư vấn nào về việc này.

Cần lưu ý rằng các yêu cầu để xin thị thực, thị thực quá cảnh và thủ tục nhập cảnh, khác nhau giữa các quốc gia và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Để biết bất kỳ thông tin nào cần thiết, bạn nên liên hệ với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán có thẩm quyền của tất cả các quốc gia được liệt kê trong hành trình của bạn, hoặc / và thậm chí hãng hàng không và không chỉ Đại sứ quán và Lãnh sự quán của quốc gia bạn đến, vì các quốc gia là điểm dừng chân trên chuyến bay của bạn đến điểm đến cuối cùng của bạn (bất kể đó là chuyến bay có điểm dừng mà không thay đổi máy bay hay chuyến bay nối chuyến) thường yêu cầu thị thực quá cảnh hoặc thị thực nhập cảnh nhiều lần.

Chúng tôi khuyên bạn rằng Hộ chiếu của bạn còn giá trị ít nhất sáu tháng sau ngày trở lại dự kiến ​​của bạn, để tránh bị nhận dạng hoặc bất kỳ vấn đề nào khác trong chuyến du lịch của bạn. Cũng xin lưu ý rằng, có những quốc gia yêu cầu hộ chiếu của du khách phải hết hạn ít nhất 3-12 tháng sau thời điểm đến.

 

8. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi cũng như bất kỳ Nhà cung cấp nào của chúng tôi và bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý nào của các bên đó từ và chống lại bất kỳ khiếu nại, nguyên nhân hành động, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại hoặc các chi phí khác, (bao gồm cả hợp lý phí pháp lý và kế toán) do bạn hoặc các bên thứ ba mang lại do (a) bạn vi phạm Thỏa thuận này, (b) bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc (c) việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

 

9. Bản quyền, nhãn hiệu, phần mềm trên trang web này

Tất cả nội dung có trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, biểu trưng, ​​biểu tượng nút, hình ảnh, đoạn âm thanh và phần mềm (“Nội dung”), là tài sản của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi và được bảo vệ bởi bản quyền quốc tế và các luật sở hữu trí tuệ khác. Các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong việc biên soạn (có nghĩa là trình bày, lựa chọn, thu thập, sắp xếp và lắp ráp) của tất cả Nội dung trên trang web của chúng tôi là tài sản độc quyền của công ty quản lý và điều hành trang web này và được bảo vệ bởi bản quyền quốc tế và các trí tuệ khác luật tài sản. Tất cả phần mềm được cung cấp trên trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng di động của bạn là sản phẩm có bản quyền của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp phần mềm của chúng tôi và được bảo vệ bởi bản quyền quốc tế và các luật sở hữu trí tuệ khác.

Một số phần mềm và nội dung được tìm thấy trên trang web của chúng tôi được sở hữu hoặc cấp phép bởi chúng tôi hoặc các Nhà cung cấp của chúng tôi, việc bạn sử dụng chúng có thể phải tuân theo các điều kiện khác.

 

10. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi chỉ cung cấp để tạo thuận tiện cho bạn. Bạn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng bất kỳ liên kết nào bạn truy cập đều không có vi rút, sâu, trojan hoặc các cơ chế phá hoại khác Sự tồn tại của các liên kết này không có nghĩa là chúng tôi xác nhận các trang web đó hoặc bất kỳ nội dung nào được bao gồm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web hoặc nội dung đó hoặc bất kỳ thông lệ bảo mật dữ liệu nào của các trang web đó.

 

11. Bảo đảm, Tuyên bố từ chối trách nhiệm và Giới hạn Trách nhiệm

Thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi cung cấp hoặc được công bố trên trang web của chúng tôi có thể bao gồm những điểm không chính xác hoặc sai sót, bao gồm cả lỗi giá cả. Chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi không đảm bảo tính chính xác và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi nào hoặc sự không chính xác khác liên quan đến thông tin xuất hiện trên trang web của chúng tôi  (bao gồm nhưng không giới hạn, giá cả, hình ảnh, mô tả sản phẩm chung, v.v.) . Chúng tôi rõ ràng có quyền sửa bất kỳ lỗi giá nào trên trang web của chúng tôi và / hoặc đối với các đặt phòng đang chờ xử lý được thực hiện với mức giá không chính xác. Trong trường hợp đó, nếu có, chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội để giữ chỗ đang chờ xử lý của bạn ở mức giá chính xác hoặc chúng tôi sẽ hủy đặt chỗ của bạn  mà không bị phạt .

Mọi xếp hạng dành cho nhà cung cấp chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung và chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của xếp hạng. Chúng tôi không đảm bảo về tính khả dụng của các sản phẩm và dịch vụ cụ thể. Chúng tôi không tuyên bố về tính phù hợp của thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp hoặc có trên trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào. Việc chúng tôi đưa vào hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không cấu thành sự chứng thực hoặc khuyến nghị của chúng tôi về sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Tất cả thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ đó được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào. Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm rằng trang web của chúng tôi, các máy chủ của trang web hoặc bất kỳ email nào được gửi từ chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác. Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm và điều kiện liên quan đến thông tin này, phần mềm, sản phẩm,

Các nhà vận chuyển và các nhà cung cấp khác cung cấp dịch vụ du lịch hoặc các dịch vụ khác trên trang web này là các nhà thầu độc lập và không phải là đại lý hoặc nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hành vi, lỗi, thiếu sót, đại diện, bảo hành, vi phạm hoặc sơ suất của bất kỳ nhà cung cấp nào như vậy hoặc đối với bất kỳ thương tích cá nhân, tử vong, thiệt hại tài sản, hoặc các thiệt hại hoặc chi phí khác phát sinh từ đó. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý và sẽ không hoàn lại tiền trong trường hợp có bất kỳ sự chậm trễ, hủy bỏ, đặt trước quá nhiều, đình công, bất khả kháng hoặc các nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí bổ sung, thiếu sót, chậm trễ, định tuyến lại hoặc các hành vi của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền nào.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc do hậu quả phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn truy cập, hiển thị hoặc sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ của chúng tôi hoặc với trì hoãn hoặc không có khả năng truy cập, hiển thị hoặc sử dụng trang web của chúng tôi cho dù dựa trên lý thuyết về sự cẩu thả, hợp đồng, hành vi sai trái, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc theo cách khác, và ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Nếu, bất chấp giới hạn ở trên, chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến bất kỳ sự cố nào được mô tả ở trên, thì trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá, nói chung, càng lớn ( a) phí dịch vụ mà bạn đã trả cho chúng tôi liên quan đến (các) giao dịch đó trên trang web này, hoặc (b) sáu mươi Bảng Anh (£ 60,00). Giới hạn trách nhiệm phản ánh sự phân bổ rủi ro giữa các bên. Các giới hạn được chỉ định trong phần này sẽ tồn tại và được áp dụng ngay cả khi bất kỳ biện pháp khắc phục hạn chế nào được chỉ định trong các điều khoản này được phát hiện là không đạt được mục đích thiết yếu của nó.

 

12. Luật áp dụng

Trang web này được điều hành bởi một tổ chức Việt Nam và Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm duy nhất của tòa án ở Athens, Việt Nam, trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web này.

 

13. Thư từ

Để có thư từ liên quan đến dịch vụ khách hàng hoặc đặt phòng của bạn, vui lòng  liên hệ với chúng tôi .

Mọi yêu cầu nhận được sẽ được trả lời trong vòng 24 giờ qua e-mail hoặc điện thoại, nếu yêu cầu của bạn được gửi trong giờ làm việc. Trong trường hợp nó được vận chuyển ngoài giờ làm việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn vào ngày làm việc sau. Đối với những vấn đề khẩn cấp, nằm ngoài giờ làm việc của chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ.

 

14. Các điều khoản và điều kiện khác

14.1 Toàn bộ thỏa thuận và Điều khoản về tính hiệu lực từng phần

Các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề của nó.

Nếu bất kỳ lúc nào bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện này (bao gồm bất kỳ một hoặc nhiều điều khoản của Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ tiểu điều khoản hoặc đoạn nào hoặc bất kỳ phần nào của một hoặc nhiều điều khoản này) bị coi là vô hiệu hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào theo bất kỳ luật hiện hành nào, điều tương tự sẽ được coi là bị bỏ qua khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và hiệu lực và / hoặc khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của Điều khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm theo bất kỳ cách nào của sự thiếu sót đó.

 

14.2 Các thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện Chung

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này theo thời gian mà không cần thông báo trước cho bạn. Phiên bản hiện tại của T & C sẽ được hiển thị trong Trang web kể từ ngày mà bất kỳ thay đổi nào có hiệu lực. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản và Điều kiện sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

 

15. Điều khoản và Điều kiện cho Dịch vụ Bổ sung

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các Điều khoản và Điều kiện cho Dịch vụ Bổ sung của chúng tôi.

Đảm bảo lại tiền

Bảo vệ chống mất khả năng thanh toán của Hãng hàng không